SEO Bangkok คืออะไร

สวัสดีครับทุกท่านผมเองเชื่อว่าผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการไอทีหรือทำงานออนไลน์ในสายนี้ตอนนี้น่าจะเคยได้ยินคำว่า SEO Bangkok มาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งหลายคนน่าจะทราบความหมายของเจ้า SEO Bangkok ดีแต่ก็น่าจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า SEO Bangkok นั้นมันคืออะไรดังนั้นในวันนี้ผมจึงขออาสาเป็นผู้บอกเล่าให้ทุกคนที่ยังไม่รู้ได้ฟังก็แล้วกันครับว่า SEO Bangkok นั้นมันคืออะไร

                คำว่า SEO Bangkok นั้นคนในวงการไอทีทราบดีว่ามันคือการทำการตลาดออนไลน์ชนิดหนึ่งซึ่ง SEO นั้นมันย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimize โดยเจ้าการตลาดแบบ SEO นั้นกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากอยู่ในปัจจุบันแต่ทว่ามันนั้นก็ยังไม่ได้ระบุชี้ชัดครับว่าเป็นการทำการตลาด SEO ในแหล่งไหนดังนั้นเมื่อมีคำว่า Bangkok ตามหลัง ตามท้าน ตามมา จึงทำให้เรานั้นได้รู้ว่าแหล่งที่ทำ SEO ที่ว่านี้อยู่ที่กรุงเทพนั่นเองครับ

ดังนั้นความหมายหลักๆ ของคำว่า SEO Bangkok นั้นมันจึงมีความหมายว่าเป็นการทำ SEO ในแถบกรุงเทพมหานครหรือไม่ก็อาจจะเป็นแหล่งที่เขารับทำ SEO ที่มีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็ได้ครับซึ่งจะเป็นความหมายไหนหรือความหมายใดแล้วนั้นก็คงจะต้องดูบริบทอื่นๆ รอบข้างประกอบก็จะช่วยให้เราได้เจอกับความหมายหรือความต้องการที่แท้จริงในการสื่อสารของผู้พูดหรือผู้นำเสนอได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นี่แหละครับความหมายของคำว่า SEO Bangkok ส่วนในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันต่อไปครับ

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.