อนาคตที่แน่นอนสามารถกำหนดได้

เด็กคืออนาคตของชาติ แล้วการสร้างอนาคตของชาติก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเรียน แล้วการเรียนการศึกษาที่มีอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่ ยังขาดส่วนใดไปบ้าง ต้องเสริมส่วนใด แล้วการเสริมส่วนที่ขาด ก็คงต้องใช้วิธีการเรียนพิเศษ ปัจจุบันจึงมีการเปิดการเรียนการสอนพิเศษเป็นจำนวนมาก พร้อมไปถึงการสอนพิเศษนอกตำราเรียนต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ความสามารถของเราให้มากขึ้น ถ้าเราสามารถจะเรียนพิเศษวิชาเสริมต่าง ๆ ที่เรามองเห็นว่าจะสร้างอนาคตของเราได้ อย่างเช่น เรียนพิเศษด้วยภาษา ก็คงต้องรีบเสริมกันตั้งแต่รู้ตัว อย่าปล่อยให้ช้าเกินไป เพราะการช้าเกินไป อาจจะถูกคนอื่นแซงหน้าได้

tutor-10การเรียนพิเศษ เป็นการสร้างโอกาสให้กับอนาคตเราได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่ถือได้ว่า เป็นภาษาสากล หรือจะเรียนพิเศษภาษาจีนที่อีกไม่นานก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลก อาจจะเป็นภาษาสากลถัดไป แล้วก็ยังร่วมไปถึงการเรียนเพิ่มในส่วนของวิชาเอก อย่างเช่น วิชาเคมี หรือฟิสิกส์ตรงนี้ ถ้าเราสามารถเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง ทำคะแนนได้ดี ก็มีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้น ยิ่งถ้าเราเก่งและเด่นมาก ก็อาจจะทำการสอนพิเศษในส่วนตรงนี้เสียเองเลยก็ได้ ทำให้การเรียนพิเศษของเรานั้น ได้รับผลดีในทุกทาง
แล้วการกำหนดอนาคตในการทำงาน ก็จะดูจากการศึกษาเล่าเรียน ผลการเรียนที่ได้รับเป็นตัวกำหนดอนาคตเราได้ ถ้าเราไม่รีบตัดสินใจเรียนพิเศษเพิ่ม เราอาจจะพลาดงานดี ๆ ที่อัตราจ้างแรงงานให้ราคาสูง

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.