ข้อมูลความเป็นมาของเรื่องเบอร์มงคล

berdee-22

ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เบอร์มงคล คือกระแสที่คนให้ความชอบ มีผู้รับรู้ด้านเลขศาสตร์และเบอร์มงคลเกิดขึ้นไปมาก ความชื่นชอบกระจายไปสู่คนในสังคมต่างๆนาๆ ไม่เว้นแม้แต่ ข้าราชการ ดารา หรือ บิดาค้ามารดาขาย แม้แต่นักศึกษานักเรียน เพราะความเชื่อ พร้อมด้วย ความเชื่อนี้มาพื้นฐานมาจากไหน

               มีบางตำรากล่าวไว้ว่าเบอร์มงคลนั้น มีพื้นฐานมาจากเลขศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ที่ทำนายตัวเลขของขื่อ นามสกุล และ การคำนวณดวงชะตาโดยเลขฐานต่างๆนาๆ นั่นเอง ซึ่งมีมาช้านานไม่ว่าโหราศาสตร์แบบไหนต้องจะก็จะมีการคำนวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวโยง พร้อมทั้ง มีการพัฒนาการคำนวณให้เข้ากับยุคปัจจุบันนี้จึงแตกแขนงออกมาเป็นโหราศาสตร์ด้านต่างๆนาๆเยอะ พร้อมด้วย โหราศาสตร์ทำนายตัวเลขเบอร์มงคลก็แตกแขนงมาจากศาสตร์เดิมนั่นเอง ถ้าลองประเมินสุดยอดจะน่าจะเจอว่าการทำนายเลขของเบอร์มงคลนั้นจะอาจมีความเหมือนกับการทำนายตัวเลขจากนามของคนกระผม ซึ่ง การทำนายชื่อนั้นจะอาจจะมีเลขฐานที่พิเศษอยู่แล้ว พร้อมกับ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาจับกลุ่มตามตำราจะน่าจะแยกออกเป็นแต่ละหมวดพร้อมกับมีตัวเลขกำกับไว้ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาผสมคือนามก็คือนำตัวเลขมารวมกันนั่นเอง แต่ บางตำราของศาสตร์เบอร์มงคลอาจแตกต่างกันไปในความหมายของตัวเลข การเรียงลำดับ การนำไปใช้  แต่พื้นฐานก็จะก็จะเหมือนๆกับการตั้งนามนั่นเอง หากผู้รับรู้มีความเข้าใจ มีเหตุมีผลในการคิดวิเคราะห์ ก็จะคงจะสามารถจัดหาเบอร์ที่ดีให้กับคนที่ต้องการพร้อมทั้งมาขอความสนับสนุนให้จัดหาเบอร์มงคลให้ และ ความรู้ความเข้าใจการศึกษาอย่างจริงจังแค่นั้นจึงจะอาจจะส่งผลให้สามารถพิจารณาเลขอื่นๆได้อย่างแม่นยำและชัดแจ้ง และ สามารถทำให้ผู้ที่ความต้องการเบอร์มงคลได้ตรงตามความความต้องการ

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.