ข้อควรระวังในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ความหมายของกล้องวงจรปิดCCTV = Close Circuit Television ความหมายคือ โทรทัศน์วงจรปิด  ความหมายของ “วงจรปิด” มาจากหลักการของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ ไฟฟ้าครบวงจรหรือเปิดอยู่ตลอดเวลา ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด 1.ดูความเคลื่อนไหวคนเข้า-ออก อาคาร สถานที่ 2.เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดในชั้นตำรวจหรือชั้นศาล 3.เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมและการทุจริตภายในองค์กร 4.เฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว เช่น พี่เลี้ยงเด็ก  เป็นต้น ภัยจากกล้องวงจรปิด 1.คนขายอุปกรณ์  ช่างติดตั้งอุปกรณ์วงจรปิด  ถ้าไม่สุจริตเก็บรหัสส่วนตัวในการเข้าถึงกล้องวงจรปิดของลูกค้า  โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ  หลังจากนั้นไปเข้าถึงข้อมูลวงจรปิดของลูกค้าทางออนไลน์ 2.การนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต นำไปเผยแพร่ให้กับลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลภายนอก ให้รู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวภายในอาคาร สถานที่  โดยไม่ได้รับอนุญาต 3.มีการนำไปทำซ้ำและไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย 4.มีการนำไปทำซ้ำลงในดีวีดีหรือวีซีดี  และนำไปจำหน่ายเป็นหนังเรทเอ็กซ์  เรทอาร์  ตามตลาดมืด 5.การนำรหัสการเข้าถึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางทุจริต นำรหัสในการเข้าถึงกล้องวงจรปิดของลูกค้าทางออนไลน์ไปจำหน่ายให้กับพวกมิจฉาชีพ  เพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของอาคาร สถานที่ ทำให้การลักทรัพย์เป็นไปด้วยความสะดวก การเก็บรักษากล้องวงจรปิดหรือฮาร์ดดิสอย่างปลอดภัย  – การบันทึกภาพพร้อมเสียงจะต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ยากต่อการเข้าถึงหรือการลักทรัพย์หรือผลประโยชน์หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล