ข้อควรรู้เอาไว้ก่อนไปนิวซีแลนด์

หากใครที่กำลังคิดจะไปทัวร์นิวซีแลนด์แล้วล่ะก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้ก่อนที่จะเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นแบบไปทัวร์นิวซีแลนด์ด้วยตัวเองหรือไปกับบริษัททัวร์ก็ตามทีซึ่งผมรับรองได้เลยครับว่าเรื่องที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้รู้ไว้ได้เปรียบอย่างแน่นอน เรื่องแรกที่ผู้ที่ไปทัวร์นิวซีแลนด์ควรรู้ก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศ เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่านิวซีแลนด์นั้นแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดูกาลได้แก่ฤดูร้อนซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วงช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมและฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งการที่เรารู้เรื่องฤดูจะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวของเราราบรื่นมากขึ้น เรื่องต่อมาที่ควรรู้ก็คือเรื่องของภาษาโดยประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและภาษาทางราชการดังนั้นภาษาอังกฤษของคุณควรที่จะอยู่ในขั้นดีเพื่อที่จะได้สื่อสารกับคนนิวซีแลนด์ได้ ส่วนเรื่องที่สามก็คือเรื่องของประวัติและชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่คิดจะไปทัวร์นิวซีแลนด์ในเชิงของการท่องเที่ยวเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศนิวซีแลนด์นั้นเขามีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่ซึ่งก็คือเผ่าเมารีซึ่งในปัจจุบันชาวเมารีนั้นก็ยังคงมีอยู่และมีการแบ่งพื้นที่กันอยู่อย่างชัดเจนอีกทั้งทางการของนิวซีแลนด์เองนั้นก็ยังหนุนให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวเมารีนั้นเป็นจุดขายที่ดึงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศเขาดังนั้นการที่เรารู้ถึงเรื่องราว ประวัติ วัฒนธรรมของชาวเมารีบ้างก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น