ทัวร์พม่าที่มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง

การเดินทางท่องเที่ยวทัวร์พม่า สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดี ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้เดินทางไปเปิดโลกทัศน์ในดินแดนประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงมีความเจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าในหลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งล่าสุดประเทศพม่าเองก็ได้มีการพัฒนาทุกสิ่งอย่างภายในประเทศ ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการคมนาคมที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่สนใจอยากจะเดินทางเข้ามาเที่ยวชม โดยการทัวร์พม่าในแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เองมักจะทำการทัวร์พม่าในลักษณะที่ว่า ไปครั้งเดียวแล้วเกิดความคุ้มค่าพอตัว แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ต่างก็เดินทางกันเข้ามาเที่ยวชมอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีโอกาส แถมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ จนทำให้สามารถติดอันดับฮอตและฮิตได้เลยทีเดียว โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านี้คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าให้ความเคารพและสักการบูชาเป็นอย่างมาก และนับได้ว่าพระมหาเจดีย์นี้เป็นสิ่งที่ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างสูงสุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้บรรจุพระเกศาธาตุรวมทั้งหมด 8 เส้นของพระพุทธเจ้า ทำให้ภายในสถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่กว่า 2000 ปีเลยทีเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์พม่าส่วนใหญ่ จะเดินทางไปสักการบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากองอย่างพลาดไม่ได้ และสำหรับใครที่ได้มีโอกาสเดินทางทัวร์พม่าครั้งใด ก็อย่าลืมแวะไปสถานที่สำคัญแห่งนี้ด้วยนะค่ะ