ทัวร์ภูฏาน นี่แหละที่สุดของชีวิต

เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์ภูฏานนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปหาความสงบเงียบของชีวิตครับ เพราะภูฏานนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศสวรรค์บนดิน นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์ภูฏานนั้นต่างก็อิ่มเอมใจในประสบการณ์ที่ได้รับ เรามาดูที่สุดในการทัวร์ภูฏานกันดีกว่าครับว่ามาที่ไหนบ้าง วัดทักซัง ทัวร์ภูฏาน ถือเป็นที่สุดของที่สุดเลยครับ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงมาก ๆ กว่าจะเดินขึ้นไปถึงจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนานมากเลยทีเดียว ซึ่งสำหรับชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธา ถือว่าการมาทัวร์ภูฏานนั้นจะต้องขึ้นไปให้ถึงวัดทักซังด้วยครับ เพื่อเป็นการแสวงบุญ ระหว่างทางที่ขึ้นเขาไปนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวภูฏานด้วยครับ พาโรซอง ทัวร์ภูฏาน เป็นที่สุดของภูฏานอีกเช่นกันครับสำหรับพาโรซองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย ค.ศ 1645 โดยตั้งอยู่บนหุบเขาพาโร มีสะพานพาดผ่านไปอีกฝั่งแม่นั้นเพื่อเข้าสู่ตัวซอง เป็นอีกสถานที่ ที่มีความงดงามมากจริง ๆครับ โดยปัจุบันพาโรซองนั้นแยกเป็นสองส่วนคือส่วนบริหารเมืองพาโร กับส่วนที่เป็นวัดครับผม จุดชมวิว ดอร์ชูลา ทัวร์ภูฏาน เป็นจุดชมวิวที่สวยมาก ๆ แห่งหนึ่งครับ โดยด้านบนจะมีสถูปจำนวน 108 องค์ถือเป็นสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพบูชา เชื่อกันว่าเป็นสถูปที่คุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาให้ปลอดภัย ในวันที่อากาศปลอดโปร่งนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้จากที่นี่ด้วยครับ