ความเชื่อเรื่องเลขมงคลเลขทะเบียนรถยนต์

ความเชื่อกับคนไทยนั้นเป็นของคู่กันมาช้านาน ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องดูฤกษ์ดูยามอยู่เสมอเพื่อความเป็นมงคล เลขทะเบียนรถยนต์ก็เช่นกัน บางคนนั้นถือเคล็ดถือเรื่องนี้มากจึงเสาะแสวงหาเลขทะเบียนมงคลมาติด ฉะนั้นลองมาดูดีกว่าว่าเลขทะเบียนมงคลนั้นมีผลต่อจิตใจอย่างไรบ้าง รู้สึกปลอดภัย เรื่องของความเชื่อนั้นละเอียดอ่อนมากและมีผลต่อจิตใจโดยตรง หลายท่านเชื่อว่าการใช้เลขทะเบียนรถยนต์มงคลแล้วจะปลอดภัยจากสิ่งอันตราย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ ก็เป็นเรื่องที่ทำให้อุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยแม้จะรู้ว่า การระวังไม่ประมาทเป็นเรื่องที่ควรคำนึงสูงสุดเพราะจะทำให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย แต่กระนั้นความเชื่อก็ยังมีอิทธิพลต่อจิตใจทำให้ยิ่งเสริมความมั่นใจเข้าไปอีก รู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยว ทะเบียนรถยนต์มงคลเปรียบเสมือนของขลังสำหรับท่านที่เชื่อเรื่องโชคดวง เพราะการติดทะเบียนรถมงคลนั้นทำให้รู้สึกมั่นใจในการขับขี่ เชื่ออุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้น เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจเวลาขับและอีกหลายท่านที่ใช้รถเพื่อการทำธุรกิจก็จะเชื่อว่า การใช้เลขทะเบียนมงคลจะทำให้ขับแล้วรวย มีเงินเข้าตลอด ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่กระนั้นเลขทะเบียนรถมงคลจะต้องมีการใช้โหรศาสตร์เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยสำหรับตัวเลข เพราะแต่ละคนก็เกิดต่างวัน เดือน ปี กันไปฉะนั้นอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขเพื่อคำนวณในเรื่องของวันเดือน ปี เกิด และเลขที่ถูกโฉลก เพราะเลขมงคลไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไป

ข้อมูลความเป็นมาของเรื่องเบอร์มงคล

ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เบอร์มงคล คือกระแสที่คนให้ความชอบ มีผู้รับรู้ด้านเลขศาสตร์และเบอร์มงคลเกิดขึ้นไปมาก ความชื่นชอบกระจายไปสู่คนในสังคมต่างๆนาๆ ไม่เว้นแม้แต่ ข้าราชการ ดารา หรือ บิดาค้ามารดาขาย แม้แต่นักศึกษานักเรียน เพราะความเชื่อ พร้อมด้วย ความเชื่อนี้มาพื้นฐานมาจากไหน                มีบางตำรากล่าวไว้ว่าเบอร์มงคลนั้น มีพื้นฐานมาจากเลขศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ที่ทำนายตัวเลขของขื่อ นามสกุล และ การคำนวณดวงชะตาโดยเลขฐานต่างๆนาๆ นั่นเอง ซึ่งมีมาช้านานไม่ว่าโหราศาสตร์แบบไหนต้องจะก็จะมีการคำนวณตัวเลขเข้ามาเกี่ยวโยง พร้อมทั้ง มีการพัฒนาการคำนวณให้เข้ากับยุคปัจจุบันนี้จึงแตกแขนงออกมาเป็นโหราศาสตร์ด้านต่างๆนาๆเยอะ พร้อมด้วย โหราศาสตร์ทำนายตัวเลขเบอร์มงคลก็แตกแขนงมาจากศาสตร์เดิมนั่นเอง ถ้าลองประเมินสุดยอดจะน่าจะเจอว่าการทำนายเลขของเบอร์มงคลนั้นจะอาจมีความเหมือนกับการทำนายตัวเลขจากนามของคนกระผม ซึ่ง การทำนายชื่อนั้นจะอาจจะมีเลขฐานที่พิเศษอยู่แล้ว พร้อมกับ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาจับกลุ่มตามตำราจะน่าจะแยกออกเป็นแต่ละหมวดพร้อมกับมีตัวเลขกำกับไว้ เมื่อนำตัวอักษรแต่ละตัวมาผสมคือนามก็คือนำตัวเลขมารวมกันนั่นเอง แต่ บางตำราของศาสตร์เบอร์มงคลอาจแตกต่างกันไปในความหมายของตัวเลข การเรียงลำดับ การนำไปใช้  แต่พื้นฐานก็จะก็จะเหมือนๆกับการตั้งนามนั่นเอง หากผู้รับรู้มีความเข้าใจ มีเหตุมีผลในการคิดวิเคราะห์ ก็จะคงจะสามารถจัดหาเบอร์ที่ดีให้กับคนที่ต้องการพร้อมทั้งมาขอความสนับสนุนให้จัดหาเบอร์มงคลให้ และ ความรู้ความเข้าใจการศึกษาอย่างจริงจังแค่นั้นจึงจะอาจจะส่งผลให้สามารถพิจารณาเลขอื่นๆได้อย่างแม่นยำและชัดแจ้ง และ สามารถทำให้ผู้ที่ความต้องการเบอร์มงคลได้ตรงตามความความต้องการ